Recensies

 

CD Zuidwolde

CD gemaakt op het Lohman-orgel te Zuidwolde, samen met Lukas Jan Schoonbeek en Hiroko Inoue

De Orgelvriend, maart 2013

“… Jochem Schuurman ten slotte houdt het bij transcripties van ‘woordeloze liederen’ van Mendelssohn Bartholdy: het ‘Venetiaans Gondellied’, een Allegro non troppo en het ‘Spinnerlied’. De Variations Sérieuses werden door Reitze Smits voor orgel bewerkt. Schuurman speelt ze trefzeker en met elan; daar moet hard op zijn gestudeerd! In de kamermuzikale akoestiek van het middeleeuwse kerkje komt deze van oorsprong klaviermuziek prachtig tot zijn recht.”

 

Internationaal Orgelconcours Breda

2e ronde in de Grote Kerk te Breda

De Orgelvriend, november 2012

“Jochem Schuurman beet het spits af met een voortvarend gespeelde en fraai gearticuleerde Praeludium en Fuga BWV 546. Dat deze organist iets te vertellen heeft, bleek ook uit zijn vertolking van BWV 659: ondanks het ietwat slepende tempo ontstond een mooie cadans waarin de versierde cantus firmus goed kon gedijen. Aan Jochem Schuurman de eer de wereldpremière te verzorgen van de compositie Play it Cool! van Ad Wammes, wiens orgelcomposities met hun swingende levendigheid en hun ritmische patronen en ostinati weliswaar makkelijk in het gehoor liggen maar die technisch veel van een organist vragen. Voor Schuurman, een uitstekende organist die ik bij andere concoursen al beluisterde, had het nieuwe werk geen geheimen. Indrukwekkend ten slotte was zijn meeslepende spel in Ebens Moto Ostinato.”

 

Echte en romantische barok Schuurman

Orgelconcert in de Grote Kerk te Drachten

Leeuwarder Courant, 25-05-2011

“… Qua tempo en dynamiek was er volop variatie… Dat Jochem Schuurman met orgelregisters muziek bijzonder transparant weet te maken, bleek uit een Trio en Fuga van Krebs, waarmee hij respectievelijk een lans brak voor de dialoog en het motief. In een Concerto van Hasse viel zijn goede toucher op. … Balans alom was het in Bach’s Fantasia en fuga in c-Moll en in ‘Nun danket alle Gott’ van Karg-Elert…”

 

Hendrik Andriessen Orgelconcours Leeuwarden

Eerste prijs op het Andriessen concours te Leeuwarden

De Orgelvriend, mei 2011

“De tweede deelnemer, Jochem Schuurman, zette het voorname thema (van Sonata da Chiesa, red.) fraai op. Ook het voorgeschreven ‘espressivo’ in variatie 1 kwam mooi uit de verf en het spaarzame zwelkastgebruik in variatie 2 was zeker niet tegen de geest van Andriessen, al schrijft hij het niet voor. Vanaf dit moment, het moment waarop de contrasten tussen de variaties groter worden, speelde deze organist geleidelijk steeds geïnspireerder. De drie volgende variaties, de gedragen ‘andante sostenuto’-variatie 3, de extraverte variatie 4 en de meditatieve variatie 5 bij de uitvoering waarvan het zwelkastgebruik nauw luistert en ook de juist gedoseerde frasering en articulatie in hoge mate bijdragen aan de expressiviteit, vormden onder de handen van Schuurman een ideaal drieluik ter voorbereiding van de tintelende finale. Briljant, speels, in een strak tempo, met een uitstekend non-legato spel en precies het moeilijk te realiseren legato waar de componist dat voorschrijft – zo klonk de finale. Zonder ook maar een moment te verslappen leidde de kandidaat het werk naar het hymnische slot waar hij een brug te wist te slaan naar de allereerste frase van de sonate, aldus het geheel overtuigend tot een eenheid smedend. Het was duidelijk dat deze jonge speler, die zich bij dit idioom als een vis in het water voelde, hoge ogen zou gooien. … Jochem Schuurman, de winnaar van het concours, was ook in de Sonate 3 van Alexandre Guilmant een complete speler van wie we hopelijk nog veel zullen horen.”

 

Schuurman wint Orgelconcours

Eerste prijs op het Karg-Elert concours te Leeuwarden

Friesch Dagblad, 20-09-2010

“… Het eerste werk dat gespeeld moest worden was de Koraalfantasie Jesu, meine Freude; een groots opgezette compositie… Het spel van Schuurman liep feilloos door. Ook in de registraties van de verschillende delen zat een goed doordachte lijn. … Het Nun danket alle Gott – geschreven als Marche triomphale … speelde Schuurman met bravoure. …”

 

Orgelconcert door twee jonge toptalenten

Orgelconcert in de Martinikerk te Franeker i.s.m. Lukas Jan Schoonbeek

Leeuwarder Courant, 19-07-2010

“… Wat het niveau betreft: kinderachtig was het niet wat men kreeg te horen. … Schuurman verbaasde vanaf het eerste moment met zijn kraakheldere interpretatie van een werk van Jehan Alain: Variations sur un thème de Clément Jannequin. Een kristalhelder parcours was het. … De Canon in b van Robert Schumann klonk dansant en licht opzwepend. … Toen Schuurman Andriessens Premier Choral via het Van Dam-orgel opriep, fraai van opbouw, effectvol geaccentueerd en met hier een daar een strak doorgetrokken lage toon, viel bij hem alles op zijn plaats. Een concert met twee toptalenten, die in de komende jaren in het concertcircuit vast allebei zullen komen bovendrijven.”

 

Jochem Schuurman blijkt een talentvolle organist

Bachconcert in de Fonteinkerk te Drachten

Friesch Dagblad, 12-10-2009

“… Het Preludium in Es-groot werd met grote mate van gretigheid gespeeld, zonder dat het onevenwichtig werd. De belangrijkste facetten van goed orgelspel konden de toets van de kritiek doorstaan, zoals een duidelijke en consequente articulatie en een goed gekozen tempo en registratie. Bovenal speelde Schuurman muzikaal. … Schuurman toonde zich in dit concert een talentvolle organist die ook de mogelijkheden van het orgel goed wist te gebruiken.”

 

Waardig jubileum van Christelijk Mannenkoor

Jubileumconcert vanwege het 80 jarige bestaan van Christelijk Mannenkoor Den Helder

NDH 02-03-2009

“… Speciale vermelding verdient het optreden van organist Jochem Schuurman. Nog afgezien van het feit dat zijn begeleidingen nagenoeg perfect waren, was zijn solo-optreden met een Franse orgelcompositie bijzonder overtuigend. Hierbij maakt hij zijn zeer goede techniek volkomen ondergeschikt aan de muzikale expressie. Het publiek was duidelijk geïmponeerd. Ook door zijn motiverende aanpak bleef het mannenkoor goed bij de les en slaagde het jubileumconcert zonder meer.”

 

Indrukwekkend Bachconcert door jong orgeltalent

Bachconcert in de Fonteinkerk te Drachten

Friesch Dagblad, 20-10-2008

“… De affiniteit die Jochem Schuurman met deze werken heeft, sprak duidelijk uit de overtuiging waarmee hij dit concert weergaf. … Je zat te luisteren naar een jong, begaafd orgeltalent, die met groot gemak, uiterst beheerst en geconcentreerd, de moeilijkste werken van de Leipziger meester speelde. … Hij vervolgde met zijn Triosonate in G, die Bach schreef voor zijn zoon Wilhelm Friedemann; zeker niet de gemakkelijkste. De fraai gekozen registraties, het bewonderenswaardige gemak waarmee Schuurman de snelle eerst en derde delen sprankelend speelde en de manier waarop hij in het langzame middendeel de spanning wist vast te houden, maakten grote indruk. …”